Vücut Yağ Analiz Yöntemleri

Bioelektrik İmpedans Yöntemi

Biyoelektrik impedans analizi kliniksel alanda vücut yapısını değerlendirmek için hızlı, uygun ve oldukça ucuz bir yöntemdir. Thomasset’in Öncü çalışmasıyla temel BIA İlkeleri 1960 li yılların başında saptandı. Bu yöntemde düşük düzeyde elektrik akımına, alıcının (kişinin) vücudundan geçer ve impedans (Z) BIA analizetörü ile ölçülür. Bireyin toplam vücut suyu impedans ölçümü ile tahmin edilebilir Çünkü vücuttaki elektrotlar mükemmel elektrik akımı iletkeni dirler. Vücut suyunun hacimi büyüdüğü zaman akın vücuda doğru daha az dirençle daha kolay geçer. AdiPose dokunun az su içeriğine bağlı olarak zayıf elektrik akımı iletkeni olduğu göz önünde tutulursa, akım geçişine olan direnç, vücut suyu fazla olan bireylerde daha fazla olacaktır. Çünkü vücudun serbest yağ su içerdiği oldukça büyük (%73) serbest yağ kütlesi ve toplam vücut suyu hesaplamalarıyla önceden elde edilebilir. Serbest ya kütlesi ve vücut suyu fazla olan bireyler daha serbest yağ kütlesine sahip olanlara göre vücutlarına geçen aklıma daha az direnç gösterirler. Hoffer, Meador ve Simpson (1969), kliniksel alanda BİA metodunun, vücut yapısı ve bireyin toplam vücut suyu değerlendirilmesinde önemli bir araç olabileceğini öne sürerek toplam vücut impedansı Ölçümleri ve bireyin toplum vücut suyu arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu rapor ettiler. Bu araştırmaya ek olarak, toplam vücut suyu düşük derece de doğruluk ile impedans ölçümlerinden tahmin edilebilir, diğer araştırmacılar serbest yağ kütlesi yada nisbi vücut yağının BİA yöntemiyle çocuklarda ve yetişkinlerde doğru olarak ölçülebilirceğini göstermişlerdir.

BİA yöntemi, nisbi tahmini doğruluğunu rağmen, skinfold yöntemi ile benzerlikler gösterir. BİA bazı alanlarda tercih edilebilir. Çünkü:
-Bu yöntem yüksek seviyede teknikler becerisi gerektirmez.
– genel olarak daha rahattır ve kişinin mahremiyetini korumak açısından 10’un rahatsız olmasını engeller.
– obez bireylerin vücut yapısını hesaplayabilir.

BİA , Bölgesel vücut yapısının özellikle de Gözdenin yumuşak doku yapısı hakkında bir kanıya varmak için uygun bir kullanıma sahiptir. Buna ek olarak çeşitli hastalıklarla birlikte ortaya çıkan intrasellular su ve ekstrasellular su kompartımanları arasında gerçekleşen değişiklik ve ara atlamaları değerlendirmede BİA’nın klinik uygulamaları geliştirilebilir.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir